Kadra kierownicza i administracyjna:
Dyrektor
Specjalista ds. BHP
Intendent


Nauczyciele:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel religii


Specjaliści:
Psycholog
Logopeda/tyflologopeda
Surdopedagog
Terapeuta pedagogiczny


Personel obsługowy:
Szefowa kuchni/dietetyczka
Pomoce kuchenne
Woźne oddziałowe
Woźni

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast