NABÓR na rok przedszkolny 2021/2022 rozpoczyna się
15 marca 2021, wnioski można składać do 31 marca 2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra http://www.zielona-gora.pl/rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostanie uruchomiona 15 marca 2021 r. Na złożenie wniosków mają Państwo czas do 31 marca 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje, terminy składania dokumentów, aktualizacje, wnioski oraz wzory, załączniki itp., będą umieszczane na stronie UM Zielona Góra pod linkiem, który bezpośrednio dotyczy naboru http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7967/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_2021_2022/ oraz niżej w tym poście na naszej stronie.

Wnioski można składać osobiście w naszej placówce MP 10 do specjalnie do tego przeznaczonej skrzynki lub internetowo poprzez stronę UM Zielona Góra

———————————————————————————————————

Poniżej publikujemy wzór wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór 2021 w Informatorze).KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW !!!

Składając wniosek elektronicznie lub osobiście w placówce, prosimy o dołączenie wszystkich niezbędnych załączników, informacji RODO, pierwszej strony PIT-u oraz zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów dziecka.

Przesyłając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej, należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

Tylko wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa załącznikami, wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.  

Prosimy o dokładne sprawdzenie wniosków zarówno składanych w tradycyjnej formie, jak i elektronicznych, by nie brakowało informacji, podpisów, załączników i pełnej dokumentacji, ponieważ w przeciwnym wypadku wniosek nie zostanie złożony poprawnie i będzie musiał zostać przez nas odrzucony.

Instrukcja przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.KOMUNIKAT – DZIECI ZAKWALIFIKWANE !!!

Informujemy, że w momencie, gdy zakończy się etap kwalifikacji “Nabór 2021”. Rodziców dzieci zakwalifikowanych, prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oświadczenia:

  • pisemnego dla rodziców, którzy złożyli wnioski osobiście w przedszkolu,
  • elektronicznego dla rodziców, którzy przesłali wnioski elektronicznie.

Instrukcja potwierdzenia znajduje się w zakładce “Nabór 2021”DOKUMENTY/ ZAŁĄCZNIKI

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast