W roku szkolnym 2019/2020 w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych prowadzone będą:

  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE – prowadzący Wanda Modelska
  • ZAJĘCIA WOKALNO–MUZYCZNE prowadzący Zuzanna Scheffler

Program „Muzyka i ja” przeznaczony jest dla dzieci 4 – 6 letnich. Zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno – zdrowotnej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić zamiłowanie do samorealizacji w dziedzinie muzyki: rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywanie rytmów i następstw ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia muzyczne mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.Głównym celem programu jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, zdolności, sprawności, postaw i nawyków w dziedzinie muzyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Biorąc pod uwagę naturalna tendencję dziecka w wieku przedszkolnym do podejmowania aktywności plastycznej, postanowiono stworzyć dzieciom zdolnym optymalne warunki do rozwoju ich zainteresowań. Programem objęto dzieci w wieku 5 i 6 lat. Cele programu: – rozwijanie wyobraźni i pomysłowości – rozwijanie zdolności dokonywania wyboru – kształtowanie postawy twórczej – rozwijanie sprawności manualnej – rozwijanie umiejętności koncentracji i kojarzenia Program jest realizowany w formie czasowej: 1 godzina tygodniowo w cyklu 11 zajęć.

W związku z wprowadzona pandemia COVID-19, od połowy marca do odwołania zajęcia ZPWSE zostają wstrzymane.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast