6:30 – 8:00 swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem,
 • zajęcia dydaktyczne typu: ćwiczenia ortofoniczne,
 • zabawy badawcze,
 • gry dydaktyczne i stolikowe,
 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem,
 • czynności organizacyjne i samoobsługowe.

I śniadanie 8:30 – 9:00

9:00 – 10:00 – zajęcia zorganizowane z całą grupą:

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie pojęć matematycznych,
 • poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego,
 • zajęcia plastyczne,
 • muzyczne,
 • ruchowe.

10:00 – 11:00 – zabawy i relaks na świeżym powietrzu

 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw,
 • spacery,
 • wycieczki.

II śniadanie – 11:00 – 11:30


11:30 – 13:00 – swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • zabawy badawcze, gry dydaktyczne i stolikowe ,
 • zabawy rozwijające zainteresowania,
 • słuchanie literatury dziecięcej, muzyki.


13:00 – 13:30 – zajęcia dodatkowe

 • język angielski,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • taniec nowoczesny,
 • warsztaty plastyczne,
 • karate.

Obiad 13:30 – 14:00

Podwieczorek 14.45 – 15.00


14:00 – 16:30 – swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem
 • czynności organizacyjne i samoobsługowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Opłata za wyżywienie od miesiąca kwietnia 2020r. wynosi: 8,00 zł. / dzień

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast