6:30 – 8:00 swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem,
 • zajęcia dydaktyczne typu: ćwiczenia ortofoniczne,
 • zabawy badawcze,
 • gry dydaktyczne i stolikowe,
 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem,
 • czynności organizacyjne i samoobsługowe.

I śniadanie 8:30 – 9:00

9:00 – 10:00 – zajęcia zorganizowane z całą grupą:

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie pojęć matematycznych,
 • poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego,
 • zajęcia plastyczne,
 • muzyczne,
 • ruchowe.

10:00 – 11:00 – zabawy i relaks na świeżym powietrzu

 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw,
 • spacery,
 • wycieczki.

II śniadanie – 11:00 – 11:30


11:30 – 13:00 – swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • zabawy badawcze, gry dydaktyczne i stolikowe ,
 • zabawy rozwijające zainteresowania,
 • słuchanie literatury dziecięcej, muzyki.


13:00 – 13:30 – zabawy i zajęcia dodatkowe w oddziałach

Obiad 13:00 – 13.30

Podwieczorek 14.00


14:00 – 16:30 – swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań

 • praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem
 • czynności organizacyjne i samoobsługowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym
 • zajęcia dodatkowe

Opłata za wyżywienie od 1 stycznia 2023 r. wynosi: 10,00 zł. / dzień