ROZPORZĄDZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej
Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze

Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie wyspadzieci.zgora.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Miejskiego Przedszkola Nr 10. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszej strony internetowej. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony wyspadzieci.zgora.pl. nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.


Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową MP-10.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz stroną internetową MP-10. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową MP-10.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych UODO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie internetowej MP-10 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Na stronie internetowej MP-10 okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną internetową MP-10 powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa MP-10 zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej MP- 10

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
tel: 880 100 367
e-mail: iod1@cuw.zielona-gora.pl