Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II !” Edycja 2023 r. pod nazwą:

Program: „Moc na Rodzinę II !”.

W ramach projektu w MOPS jest prowadzony Punkt Wsparcia Rodziny.

PUNKT WSPARCIA RODZINY:

Beneficjenci Punktu:

– osoby z doświadczeniem przemocy domowej

– opiekunowie niekrzywdzący dziecko w zakresie ochrony dziecka przed przemocą

– rodzice nie radzący sobie z zachowaniami przemocowymi/agresywnymi dzieci

– małoletnich rodzice z rodzin zagrożonych przemocą domową

KONSULTACJE, PSYCHOTERAPIA ( bezpłatnie! – do wypełnienia karta nawiązania kontaktu w pokoju 107)

  1. Indywidualne konsultacje i psychoterapia dla dzieci – Pan Andrzej Draszawka – tel. 693813237- miejsce i termin do uzgodnienia ze specjalistą.
  2. Indywidualne konsultacje psychologiczne  dla dzieci – Pani Anna Pawelska-Mały – tel. 784687624 –  miejsce i termin do uzgodnienia ze specjalistą.
  3. Indywidulane konsultacje psychologiczne dla dorosłych – Pani Magdalena Draszawka – czwartek 14.00-19.00, piątek 8.00-14.00- po uzgodnieniu telefonicznym, tel: 684115156, 693090935  – pokój 103.
  4. Indywidulane konsultacje pedagogiczne i rodzinne – Pani Sylwia Gabrysiak – poniedziałek – piątek – 7.30 -14.30 , po uzgodnieniu telefonicznym, tel: 684115062, 693090495 – pokój 107     
  5. Indywidulane konsultacje prawne – radca prany Pan Artur Kulik- środa- 12.00-13.30 pokój 306. Możliwość umówienia terminu wizyty tel. 684115000.

Warsztaty dla Rodziców „Słowa mają moc”

Warsztaty to cykl 10 spotkań. Zajęcia rozpoczną się 4 września 2023 r. w godz.  od 15:00 do 18:00 sala 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.

Wszystkie informacje oraz zapisy: Pani  Katarzyna Fryczkowska, tel: 782170747

Warsztaty terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców zastępczych, opiekunów dzieci zagrożonych doznawaniem przemocy w rodzinie lub doznających przemocy w rodzinie p.n. „Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”

4 godziny, dla 10 osób. ( termin jeszcze do ustalenia)

Pogadanki prawne dla rodziców dzieci z Ukrainy, p.n. „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.

Pogadanki odbędą się na terenie OIK, z możliwością opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć, w dwóch terminach, rano lub po południu lub dostosowane do potrzeb uczestników, po 3 godziny dla łącznie co najmniej 12 uczestników. ( termin jeszcze do ustalenia)

Pogadanka prawna dla osób doznających przemocy lub opiekunów dzieci z doświadczeniem przemocy,  p.n.: „Podmiotowość osoby doznającej przemocy – prawa moje i mojego dziecka  w procedurze „Niebieskie Karty”, na Policji, w Prokuraturze, w Sądzie Karnym i Rodzinnym”. Pogadanka na terenie OIK, dla  14 osób, 4 godziny- termin 23.09.2023 r. ( SOBOTA)

Ponadto w ramach projektu prowadzone są działania , opisane na załączonej ulotce.  

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest wypełniona KARTA NAWIĄZANIA KONTAKTU, dostępna, pokój 107.

Zapisy i informacje –   Pani Sylwia Gabrysiak,  pokój 107, tel. 684115062.

Przypominam, że na terenie MOPS Pani Marlena Narewska prowadzi popołudniowe  bezpłatne zajęcia psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową.

Zajęcia są  w formie konsultacji indywidulanych i grupowychZapisy u Pani Marleny, tel. 684115045

Pozdrawiam serdecznie!

Katarzyna Zgórecka

Kierownik

Działu Przeciwdziałania Przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra

tel.  68 411 51 34

katarzyna.zgorecka@mops.zgora.pl

zespol.interdyscyplinarny@mops.zgora.pl

„Moc na Rodzinę II !”